Voed het land, dat ons voedt (Anna Bond)

Lava bemesting is nodig voor aanvulling tekorten van de essentiele elementen (voedingsstoffen) Calcium – Kalium – Magnesium – Kobalt – Borium. De minerale bodemelementen zijn ontstaan door verwering en nu versnellen wij dat proces voor een groot deel door de lava te breken en in zeer fijne fractie te zeven. Vergroot de populatie van gunstige micro-organisme (b.v. door EM en mycorrhiza schimmels) die voedingsstoffen zodanig afbreken dat zij door de gewassen worden opgenomen. Vooral Vulkanische gesteenten bevatten voor de bodem belangrijke mineralen zoals Plagioklaas – Orthoklaas – Nephelin – Biotiet – Augiet – Magnetiet en Olvijn, die op hun beurt weer uit relevante elementen bestaan. Vooral arme zandgronden hebben minerale-elementen nodig, maar ook voor andere gronden is een goede mineralenbalans gewenst. Zo kunnen zeer fijn gezeefde Lava en basalt als langzaam werkende meststof zorgen voor het leveren van voedingsstoffen in bodems en substraten en wordt de minerale bodemvruchtbaarheid hersteld.

Na een eruptie daalt de MINERALE Asregen als een natuurlijke meststof op de bodem neer onder invloed van water – wind – zon –  vorst en wortelzuren verweert het vulkanisch as verder tot vruchtbare bodem. Dit verklaart waarom mensen zich zo graag op deze vruchtbare bodem vestigen, ondanks de gevaren. Vulkanische asbodems (Andosols) komen voor in o.a. Italië – Ethiopië – Nw Zeeland – Mexico – Chili – Indonesië – Japan. Laat ook nu de asregen op u bodem neerdalen in de vorm van zeer fijn gezeefde lava 0/1 mm. Bevat ca 20% meelaandeel (Eifelgold) onder 100 micron en ca 40% onder 200 micron. Kan met strooier over het land worden uitgestrooid om het mineralen tekort op te lossen en bovendien structuurverbetering. Ook in buiten bedrijf gestelde lavagroeves zien we een prachtige vegetatie in de fijnkorrilige lavawand. Wortels hechten zich aan de fijnkorrilige lava en ontvangen zo hun nodige hoofd- en spoorelementen.

Leverbaar in bulk (15 – 25 ton), in bigbags en 25 kg zakken. Vraag onze info aan.

Naast de feiten van de vruchtbare vulkaanas zijn er ook de feiten van gletser water dat fijn gesteente en slib meevoert over steile afgronden en diepen dalen naar de akkers en daar verspreidt als minerale bemesting. Zo was het vruchtbare Nijl slib bekend en ook de “Inca’s” wisten van de positieve werking van slib opvang. In veel landen van de wereld profiteert de mens van dit natuur gebeuren.

Wordt nog fijner vulkaangesteente gewenst, dan is er Basalt 0-0,5mm met circa 60% onder 100 micron (meel) en 75% onder 200 micron. Wordt bevochtigd om vervoer per kipper mogelijk te maken. Ook leverbaar in 1000 kilo bigbags. Strooien zonder te stuiven.