Basaltmeel

Harder gesteente dan Lava. Is Magnesiumrijk steenmeel, daar staat een iets lager Calcium en Kalium gehalte dan bij Lavameel tegenover.

Word geleverd in zakken van 25 kg, in big bags van 1000 kg en in Silo auto.

Dit Basaltmeel is afkomstig uit het Westerwald en heeft een hoge PARAMAGNETISCHE waarde van ca 3000 CGS. Heeft betrekking op het interactieve vermogen van de bodem met het aardmagnetisme en het elektrisch veld. Bijzonder geschikt als STALSTROOISEL. Goed voor het comfort van uw koeien, droge ondervloer, bindt Amoniak = Stikstofreductie. Dit basaltmeel is zeer fijn steenmeel vooral onder 2 micron, het gebied van de belangrijke kleimineralen. Goed voor ionen uitwisseling. Prima steenmeel om te mengen met drijfmest.

Basanit

Behoort tot de Alkaligesteenten en is afkomstig uit de Eifel (Bolsdorf). Is een silicium arme basalt met een hoger Calcium gehalte dan basaltmeel uit het Westerwald. Bij de mineralen is vooral het aandeel Olivijn hoger. In vergelijking met andere vulkanische gesteenten heeft dit Basanit een extreem hoge Paramagnetische waarde van ca. 10.000 CGS. Magnetiet is één in basanit voorkomend mineraal. Dit is het meest magnetische natuurlijk voorkomend mineraal en werkt harmoniserend door de regulatie van energie stromen. Leverbaar in de afmeting 0-2mm en in 0-0,5mm (zie ook bij “Voed het land dat ons voed”) in bulk (10 t/m 25 ton) en 0-0,5mm ook in 1000 kilo bigbags. Goed alternatief voor gesteentemeel, te strooien zonder stuiven.